กรณีใช้งานกับกล้องวงจรปิด

ทดสอบดูภาพกล้องวงจรปิด ภายในวง Lan เดียวกันกับ Router ได้อย่างปกติสมบูรณ์ ถ้าไม่ได้ ควรเช็คระบบ Network ภายใน เช็ค DVR เมื่อเปิดบริการดูภาพผ่าน Network ใหม่, เช็ค IP ของ DVR , เช็ค Port ของ DVR

กรณีการ Set Port ของ DVR เป็น Port อื่น ที่ไม่ใช่ Port 80 เช่น ใช้ Port 9090 ต้องนำเลขที่ Port นั้นๆ มาต่อท้ายในการเรียกใช้ทุกครั้ง เช่น http://ABC.THAIDDNS.COM:9090 ต้องใส่ http:// เพื่อเข้าสู่ระบบอย่างสมบูรณ์