ThaiDDNS : Dynamic DNS, dynamic domain name service, dynamic ip, ddns server, DDNS ดีดีของไทย cctv online กล้องวงจรปิดผ่านเน็ต
Username Password     Forget Password  

      เราเป็นผู้นำด้านการให้บริการ Dynamic Domain Name Service รายแรกของไทยและเป็นสื่อกลางการเชื่อมต่อระบบ Dynamic IP ที่มี Web Directory ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยทีมพัฒนาที่เป็นคนไทย เพื่อให้คนไทยใช้งานกันฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน จึงได้กำหนดข้อตกลงในการใช้บริการระบบ ThaiDDNS.COM ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เนื้อหา Content

      ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการของ ThaiDDNS.COM ในทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย ห้ามมิให้ทำการส่ง เก็บ หรือนำเสนอข้อมูล รวมทั้งสื่ออื่นใดที่ผิดกฎหมาย รวมถึงข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตแล้ว และข้อมูลที่ทางทีมพัฒนา ThaiDDNS.COM พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม เป็นข้อมูลลับทางการค้า หรือ ข้อมูลเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ หรือเป็นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้ ในทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง หรือกิจกรรมลามกอนาจาร หรือใช้ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ หรือ มีการเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ไปยังเว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ข้อห้ามนี้รวมไปถึงเว็บไซต์ที่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ นำเสนอเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ เซิร์ฟเวอร์อื่นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ทีมพัฒนา ThaiDDNS.COM ขอสงวนสิทธิ์ ในการเป็นผู้พิจารณาตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ถึงการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ

ตัวอย่างเนื้อหาที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากทีมพัฒนา ThaiDDNS.COM

      • เว็บไซต์ลามก อนาจาร
      • เพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ (MP3 Files)
      • โปรแกรมเจาะระบบ (Hacker Program)
      • โปรแกรมทำสำเนาโจรกรรม (Pirated Software)

หมายเหตุ: ทีมพัฒนา ThaiDDNS.COM และผู้ให้บริการด้านระบบเครือข่ายของ ThaiDDNS.COM จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อกรณีความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการใช้บริการ ที่ทาง ThaiDDNS.COM ให้บริการ และไม่รับประกัน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ต่อบริการที่ทาง ThaiDDNS.COM และผู้ให้บริการด้านระบบเครือข่ายของ ThaiDDNS.COM เปิดให้บริการ

การโฆษณาทางธุรกิจและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

      ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไร้สาระ (Spam) หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีผู้ร้องขอ จากเซิร์ฟเวอร์ จากที่อยู่ตามไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ จากโดเมนย่อย(SubDomain)ที่อยู่ในความดูแลของ ThaiDDNS.COM ทั้งนี้ทีมพัฒนา ThaiDDNS.COM ขอสงวนสิทธิ์ ในการเป็นผู้พิจารณาตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ถึงการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดข้อตกลงในการให้บริการ สำหรับการระงับการให้บริการโดนเมนย่อย ทั้งนี้ทาง ThaiDDNS.COM จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

เซิร์ฟเวอร์

      ห้ามมิให้กระทำการใดๆอันเป็นการทำลายหรือเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่อง เซิร์ฟเวอร์หรือผู้ใช้บริการรายอื่น

การให้บริการ

      ทีมพัฒนา ThaiDDNS.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาตัดสินแต่เพียงผู้เดียวในการปฎิเสธ ยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทางทีมพัฒนา ThaiDDNS.COM จะระงับการให้บริการทันที โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว

ค่าใช้จ่าย

      ทีมพัฒนา ThaiDDNS.COM รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนผลักดันให้เกิดระบบ DDNS สายพันธุ์ไทย เพื่อสร้างสังคม Cyber ใหม่ ๆ ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในการสื่อสารให้คุ้มค่าที่สุด จึงขอบอกว่าเราให้บริการ ฟรี ฟรี!!! ***รู้แล้ว...อย่าลืมบอกต่อด้วยนะ***

ดาวน์โหลด

      ทีมพัฒนา ThaiDDNS.COM ได้พัฒนาโปรแกรม ThaiDDNS.COM Client และโปรแกรมเสริมต่าง ๆ ไว้ให้ดาวน์โหลดกันฟรี ๆ หากมีเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ทีมพัฒนาจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้กับเรา และ จะประกาศในส่วน ThaiDDNS Update? ให้ทราบโดยทั่วกัน


ซอฟท์แวร์

      ทีมพัฒนาTh@iDDNNS.COM จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ กรณีความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการดาวน์โหลด และการติดตั้งซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ และไม่รับประกัน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ต่อบริการที่ทาง ThaiDDNS.COM และผู้ให้บริการด้านระบบเครือข่ายของ ThaiDDNS.COM เปิดให้บริการ

ความปลอดภัย

      ทีมพัฒนาTh@iDDNNS.COM จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจาก ระบบรักษาความปลอดภัย(Security System)ในเครื่อง Web Server ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องติดตั้งและวางระบบรักษาความปลอดภัยเอง โดยทั่วไประบบรักษาความปลอดภัยจะถูกติดตั้งมาพร้อมกับ โปรแกรมสำหรับทำ PC เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในระดับหนึ่ง

 

Category

เพลง [0][0]
Dj ออนไลน์ [0][0]
ภาพยนตร์ [0][0]
มือถือ [0][0]
เกมส์ [0][0]
กีฬา [0][0]
อัลบั้มรูป [0][0]
Camera / CCTV [0][0]
เทคโนโลยี [0][0]
คอมพิวเตอร์ [0][0]
ซอฟท์แวร์ [0][0]
ฮาร์ดแวร์ [0][0]
ท่องเที่ยว [0][0]
สุขภาพ [0][0]
ดารา [0][0]
แฟชั่น [0][0]
สัตว์เลี้ยง [0][0]
ยานยนต์ [0][0]
อาชีพ [0][0]
งานอดิเรก [0][0]
ที่อยู่อาศัย [0][0]
ธุรกิจ [0][0]
ข่าวสารบ้านเมือง [0][0]
การศึกษา [0][0]
รวมมิตรทุกอย่าง [0][0]
เว็บรุ่น/ไดอารี่ [0][0]
อื่น ๆ [0][0]
รวม [0][0]